Bedrijf toevoegen


Vul alstublieft uw bedrijfsnaam in.
"; } if($bedrijfsemail == ""){ echo "
Vul alstublieft uw bedrijfsemail in.
"; } if($categorie == ""){ echo "
Vul alstublieft uw categorie in.
"; } if($website == ""){ echo "
Vul alstublieft uw website in.
"; } if($omschrijving == ""){ echo "
Vul alstublieft uw omschrijving in.
"; } if($categorie == "-"){ echo "
Kies alstublieft een categorie.
"; } if($bedrijfsnaam != "" AND $bedrijfsemail != "" AND $categorie != "" AND $website != "" AND $omschrijving != "" AND $categorie != "-"){ $allowed = array('png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'); $dir = 'uploads/'; $maxsize = 100000; $bedrijfsnaam_url = str_replace(" ","-",$bedrijfsnaam); $bedrijfsnaam_url = str_replace(".","-",$bedrijfsnaam_url); $bedrijfsnaam_url = str_replace("&-","",$bedrijfsnaam_url); $bedrijfsnaam_url = str_replace("'","",$bedrijfsnaam_url); $bedrijfsnaam_url = strtolower($bedrijfsnaam_url); if(is_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'])) { $pathinfo = pathinfo($_FILES['logo']['name']); if(in_array($pathinfo['extension'], $allowed)) { // De bestandsnaam van het uiteindelijke bestand // Natuurlijk naar eigen wens aan te passen. $logo = "".$bedrijfsnaam_url.".".$pathinfo['extension'].""; if($_FILES['logo']['size'] < $maxsize) { if(move_uploaded_file($_FILES['logo']['tmp_name'], $dir.$logo)) { echo '
Uw logo is succesvol geupload. (logo)
'; } else { echo '
Er is iets fout gegaan tijdens het uploaden. (logo)
'; } } else { if($maxsize == 0) { echo '
Het uploaden van bestanden is uitgeschakeld. (logo)
'; } else { echo '
Het bestand is te groot. (logo)
'; } } } else { echo '
Deze extensie is niet toegestaan! (logo)
'; } } mysql_query(" INSERT INTO `bedrijven`(`bedrijfs_logo`, `bedrijfs_naam`, `bedrijfs_email`, `bedrijfs_categorie`, `bedrijfs_url`, `bedrijfs_affiliateurl`, `bedrijfs_omschrijving`, `bedrijf_actief`) VALUES ('$logo','$bedrijfsnaam','$bedrijfsemail','$categorie','$website','$affiliateurl','$omschrijving','0') "); $message = " Bedrijfsnaam: " . $bedrijfsnaam . " Bedrijfsemail: " . $bedrijfsemail . " Categorie: " . $categorie . " Website: " . $website . " Omschrijving: " . $omschrijving . " Link: http://www.ervaringenweb.nl/admin "; $mailadres = "info@orangemouse.nl"; $message = str_replace ("
","\n", $message); mail("$mailadres", "Bedrijf aangemeld op Ervaringenweb.nl", $message, "From: noreply@orangemouse.nl"); ?>
Bedrijf is Toegevoegd! Uw bedrijf moet eerst geaccepteerd worden voordat het wordt weergegeven.